Top
SİAM GRUP

Temelleri 2008 yılında atılan Siam Grup, kısa süren yolculuğunda yeniliğin hep bir adım önünde yer alarak faaliyet alanlarında Türkiye’nin başarılı gruplarından biri haline geldi. Tüm faaliyetlerinde, uluslararası standartlara uyumu ve gelişimi kendine ilke edinen Siam Grup, zirve hedefine kararlı yolculuğunu sürdürüyor.

SİAM GRUP
Adres: Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi İstanbul Kısmı No:83 Çorlu / Tekirdağ
Tel
: 0 282 652 48 46 - 0 850 515 00 00
Fax: 0 282 653 87 90
WhatsApp : +90 542 747 7426
İnfo: info@siam.com.tr

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Ve SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Ve SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru

Sosyal Medyada
Paylaş:

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Ve SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ve 02.10.2014 tarihinde yürürlüğü giren Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC-5) sınavı Bakanlığımızca yapılmaktadır.

 

Söz konusu sınavlara ilişkin sınav takvimi her yılın başında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sayfasında yayımlanmaktadır. Bu yıl için yayımlanan sınav takvimine göre 2020 yılı ikinci yarısı için 27.09.2020 ve 28.11.2020 tarihlerinde SRC-5 ve TMDG sınavları yapılacaktır. Yapılacak bu sınavlarda sınav ücretleri 120 TL. (Yüz Yirmi Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

 

Ayrıca; dünyada pandemi haline gelen ve ülkemizde de yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, söz konusu sınavlara girecek adayların sınav binasına girişlerinde ateş ölçümü yapılacak olup, ateşi 38 oC ve üzerinde olanlar sınava alınmayacaktır.

 

Diğer taraftan, sınav zamanı Covid-19 tanısı almış veya temas nedeniyle karantina altında bulunması gerekenlerin sınava girmeleri toplum sağlığı açısından uygun görülmemektedir.

 

Bu doğrultuda, sınav için ücret yatıran fakat açıklanan nedenlerle sınava giremeyecek kişilerin, bu durumu belgelemeleri halinde sınav ücretleri iade edilecektir. Bu kişilerden, sadece 27.09.2020 tarihinde yapılacak sınava girme hakkı olanlara ise bir sonraki sınava girme hakkı tanınacaktır.

 

DUYURULUR.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Ve SRC-5 Sınavları Hakkında Duyuru