Top
SİAM GRUP

Temelleri 2008 yılında atılan Siam Grup, kısa süren yolculuğunda yeniliğin hep bir adım önünde yer alarak faaliyet alanlarında Türkiye’nin başarılı gruplarından biri haline geldi. Tüm faaliyetlerinde, uluslararası standartlara uyumu ve gelişimi kendine ilke edinen Siam Grup, zirve hedefine kararlı yolculuğunu sürdürüyor.

SİAM GRUP
Adres: Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi İstanbul Kısmı No:83 Çorlu / Tekirdağ
Tel
: 0 282 652 48 46 - 0 850 515 00 00
Fax: 0 282 653 87 90
WhatsApp : +90 542 747 7426
İnfo: info@siam.com.tr

Hastanelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) Zorunluluğu

Hastanelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) Zorunluluğu

Sosyal Medyada
Paylaş:

Sağlık Kuruluşlarında TMFB Alma Zorunluluğu, Bakanlık Tarafından...

Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi ve Sağlık Kurluşları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu Hakkında

Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu Yönetmeliğe ve ADR’ ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; taşıyan, gönderen, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.Aynı maddenin 2. Fıkrasına göre de sınıf 1 , sınıf 6 ve sınıf 7 kapsamında tehlikeli maddeler iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alma zorundadırlar.

Bu bağlamda ;

  • ADR SINIF 6.2 BULAŞICI MADDELER ile uğraşan;
  • Yataklı tedavi hizmeti veren Hastane statüsündeki sağlık kuruluşları
  • Diyaliz merkezleri
  • Kızılay kan merkezi müdürlükleri
  • Kan bağışı merkezi  müdürlükleri nin
  • Tehlikeli madde faaliyet belgesi alması gerekmektedir.